Skip to main content

Utbildningsort


Spelprogrammering (totalt 60 kp)


Vill du veta hur spelfigurerna kan falla så naturligt? Vill du veta hemligheten bakom framgångsrika spelproduktioner?

Kursen syftar till att ge en grundläggande kompetens och färdigheter inom spelproduktion men även fördjupa sig i spelprogrammering. Kursen består av två separata examensdelar, Arbete inom spelproduktion 30kp och Arbete med spelprodukter 30kp.

Du kan själv välja ifall du bara vill gå startkursen på 30kp eller startkursen+ fördjupning som tillsammans motsvarar 60kp.

Oberoende vilket alternativ du väljer startar vi utbildningen med samma start. Under utbildningen blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt. I större projekt skapar du spel ensam eller i team tillsammans med dina studiekamrater. Du lär dig behärska spelprogrammering,  grafiskprogrammering och du får en teoretisk bas i datavetenskap och att marknadsföra ditt spel.

STUDIESTART:

Kontinuerlig antagning. Hela kursen utförs på distans.

KRAV

Du behöver tillgång till en dator med en större minne så att du lätt kan installera programmen som krävs, så som Unity, Blender och så får du tillgång till Adobe paketet. Du får även tillgång till Moderskeppet som är Sveriges största sajt om foto, design, video och digital kreativitet.

Kunskaper i engelska.

STUDIERNAS LÄNGD

Individuell studietakt, vanligtvis ca 1 år, beroende på om du väljer 30kp eller 60kp.

 

Om du väljer att bara gå första kursen 30kp, börjar du kursen med grunderna och sedan får du programmera och planera ett mindre spel. I denna del av spelprogrammering får du också lära dig grunder i marknadsförings material och att marknadsföra ditt spel. Här jobbar du självständigt med ditt eget spel med hjälp och stöd av material på distans.

Om du väljer att gå hela kursen på 60kp, får du gå igenom det som står ovan men du fortsätter med att designa och programmera ett större spel, och vi går djupare in i spelprogrammering. Ett större spel kräver mera, och mera tid.

Efter fullgjord kurs skall studerande kunna

  • Planera och framställa en målgruppsorienterad spelprodukt.
  • Använda program, arbetsredskap och arbetsmetoder som är centrala inom
  • branschen..
  • Planera och framställa ett spel eller en spelprodukt ensam eller som en del av en arbetsgrupp.
  • Använda de arbetsredskap och program som behövs i spelproduktionen och testa spelens funktion.
  • Arbeta med beställaren i fokus och beakta den inverka  som den egna

    verksamheten har på produktionskostnaderna.

Läs mer

Ansökan


Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
27,50 € / termin

Kontakter

  • Lotta Wallis, tfn 044 520 6615, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterad utbildning