Skip to main content

Utbildningsort


SYE för chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR CHEFSKAP INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN (180 KP)

Specialyrkesexamen för chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen omfattar behärskande av arbetsuppgifter som motsvarar förmansuppgifter i det operativa ledningsarbetet för olika organisationer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen. Chefen inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan planera, organisera, leda, övervaka och utveckla det dagliga arbetet i olika företag och organisationer enligt resultat- och kvalitetsmålen.

Då du avlagt specialyrkesexamen för chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan du arbeta som arbetsledare. Du kan sköta krävande chefsuppgifter i olika verksamheter inom hotell, restauranger, offentliga kosthållstjänster, kaféer, hamburgerbarer, restauranger på trafikstationer samt restauranger på passagerarfartyg och fraktfartyg. Du kan också arbeta som egenföretagare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen .

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Specialyrkesexamen för chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen består av obligatoriska och valbara examensdelar och omfattar 180 kompetenspoäng (kp)
Hela examen förutsätter att obligatoriska och valbara examensdelar avläggs med godkända resultat.

Obligatoriska examensdelar:

  • Att leda daglig verksamhet, 50 kp
  • Att arbeta som chef, 60 kp
  • Att sköta kund- och intressentrelationer, 40 kp.

Valbara examensdelar: 

  • Genomförande av ett utvecklingsprojekt, 30 kp
  • Att leda mångfald i en arbetsgemenskap, 20 kp
  • Arbete som arbetsplatshandledare och bedömare, 30 kp


Examensdel från en yrkesexamen eller en annan specialyrkesexamen 10-30 kp

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Utbildningen startar varje månad.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Kostnader
530 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

  • Carola Sjödahl, tfn 050-338 8686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen