Skip to main content

Utbildningsort


SYE i äldreomsorg

SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG (180 KP)
En vårdare på ett äldreboende med äldre i bakgrunden

Den som har avlagt specialyrkesexamen (SYE) i äldreomsorg kan bemöta äldre personer på ett jämlikt sätt i olika verksamhetsmiljöer. Han eller hon kan kartlägga den äldres liv och arbeta i olika kärnprocesser inom äldreomsorgen i enlighet med etiska principer samt författningar och anvisningar som gäller äldreomsorgen.

Den som har avlagt denna examen kan arbeta med service för äldre i verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovårdsbranschen, inom den tredje sektorn, i företag eller i andra servicebranscher där man möter äldre.

Den som har avlagt kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom kan stödja dessa personer i deras vardag och liv, samt handleda deras närstående och närståendevårdare.

Den som har avlagt kompetensområdet för vård i livets slutskede har kunnande i palliativ vård och vård i livets slutskede.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar. Kraven på yrkesskicklighet finns i examensgrunderna.
Specialyrkesexamen i äldreomsorg omfattar 180 kp.

Kompetensområden som erbjuds är:

 • kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, minnesskötare (SYE)
 • kompetensområdet för vård i livets slutskede, vårdare i livets slutskede (SYE).

Varje kompetensområde består av obligatoriska (120 kp) och valbara examensdelar (60 kp). Omfattningen varierar inom de olika kompetensområdena. Med de obligatoriska delarna säkerställs att den studerande har den kärnkompetens som kompetensområdet förutsätter. Genom de valbara examensdelarna, som fastställts för varje kompetensområde, är det möjligt att utvidga eller fördjupa kunnandet.

Kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, minneskötare

Obligatoriska examensdelar

 • Att möta äldre och befrämja en meningsfull vardag
 • Att stödja äldre med minnesstörningar eller minnessjukdom

Valbara examensdelar

 • Palliativt vårdarbete (60 kp)
 • Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående (60 kp)

Kompetensområdet för vård i livets slutskede, vårdare i livets slutskede

Obligatoriska examensdelar

 • Palliativt vårdarbete
 • Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående

Valbara examensdelar

 • Att möta äldre och befrämja en meningsfull vardag (60 kp)
 • Att stödja äldre med minnesstörningar eller minnessjukdom (60 kp)

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande, där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
200 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €)

Kontakter

 • Enheten i Pedersöre:
  Jenny Holmlund, tfn 040-186 5016, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Enheten i Vasa:
  Johanna Nyby, tfn 044-750 3292, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen