Skip to main content

Utbildningsort


SYE i chefskap inom produktion

SPECIALYRKESEXAMEN I CHEFSKAP INOM PRODUKTION (180 KP)

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion (180 kp) är lämplig för dig som vill utveckla ditt kunnande och arbetar med arbetslednings-, förmans- eller expertuppgifter som inkluderar förmansansvar.

Exempel på sådana arbetsuppgifter/roller är arbetsledare, produktionsansvarig/-chef, projektledare, teamledare, produktutvecklare, kvalitetsansvarig/-chef, produktionsutvecklare, monteringsansvarig, skiftesförman, underhållsansvarig, produktionsutvecklingsingenjör, produktplanerare/-utvecklare och dylika.

Målet är att utveckla ditt ledarskap utgående från det egna ansvarsområdet. Samtidigt utvecklas verksamheten och produktionsprocessen inom det egna företaget/organisationen både vad gäller den dagliga ledningen och utvecklingen på längre sikt.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns definierade.

Obligatorisk examensdel:

 • Chefsarbete inom produktionsbranscher.

Två valbara examensdelar väljs bland följande:

 • Ledning av produktion
 • Utveckling av personalens kompetens
 • Ledning av underhållsarbete inom produktionen
 • Projektledning i produktionsmiljö
 • Ledning av säkerhets- och miljöfrågor i produktion.

Studierna pågår mellan ett och två år enligt individuell plan och består av utbildningsdagar, workshops och webinarier. I utbildningen ingår även lärande på den egna arbetsplatsen och självstudier. Studerandes utveckling som ledare stöds även av boken LedarStegen, som koordinerat genomgås tillsammans i korta träffar i form av Lärandeverkstäder.  Deltagarna kan också ta del av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp.

I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen beteendeprofil (Peili).

Teman i examensutbildningen:

 • Att utvecklas som ledare, chef och expert
 • Ledaren och arbetslivets juridik
 • Peili-beteendeprofilen – nyckeln till självledarskap och personalledning
 • Att introducera, utveckla och coacha personal
 • Att bygga och utveckla högpresterande team
 • Effektfull kommunikation
 • Välmående i arbetet för ökat engagemang och förbättrad produktivitet
 • Personal- och kompetensutveckling
 • Att leda och utveckla en kundorienterad och värdeskapande verksamhet
 • Verksamhetsutveckling genom processledning, Lean och Agile
 • Projekt och ständig förbättring, verktyg för systematiskt förbättringsarbete
 • Verksamhetens lönsamhet och produktivitet.
 • Risker, säkerhet och hållbar produktion

Examen avläggs i första hand som läroavtalsutbildning.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Utbildningen startar följande gång 15.2.2024. Du kan också ansöka kontinuerligt. Då du ansökt kallas du till en antagningsdiskussion (telefon eller Teams). Om du har ett annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B2.1 |  Skriftlig färd.: B2.1 | Hörförståelse: B2.1 | Muntlig färd.: B2.1

Kostnader
500 € Studieavgift

Kontakter

 • Vasa:
  Kim Byholm, tfn 050-332 3345, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen