Skip to main content

Utbildningsort


SYE i ledarskap och företagsledning

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP OCH FÖRETAGSLEDNING (180 KP)

Denna examen är avsedd för dig som har ledarskap som en central arbetsuppgift. Du har några års erfarenhet av ledarskap och leder en enhet, en process, eller ett företag.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Målsättningen är att du utvecklar din förmåga att leda och utveckla den egna enheten, det egna ansvarsområdet eller företaget, samt att du själv utvecklas som ledare. Du kan leda företagets eller ansvarsområdets personal, ekonomi och utveckla verksamhetens resultat. Under utbildningens gång gör du utvecklingsplaner för den egna organisationen. Deltagarna avlägger Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Kompetensområdet för ledarskap och företagsledning, 180 kp

Innehåll:

 1. Att arbeta som ledare, 80 kp
 2. Valbara delar – två av följande alternativ, 100 kp
 • Ledning av strategiarbete, 50 kp
 • Ledning av ett projekt, 50 kp
 • Ledning av utveckling av arbetsgemenskapen, 50 kp
 • Ledning av personal och kompetens, 50 kp
 • Ledning av kundrelationer, 50 kp
 • Ledning av ekonomin, 50 kp
 • Ledning av produktions- eller serviceprocesser, 50 kp
 • Examensdel eller examensdelar från en annan yrkesexamen, 50 kp

Arbetssätt:

 • Utbildningen består både av webinarier, fysiska tillfällen och självreflektion under ca. 1-2 års tid.
 • Du deltar kostnadsfritt och flexibelt i Ledarskapsforum, en högklassig arena för ledarskapsutveckling, utgående från en personlig studieplan (www.ledarskapsforum.fi).
 • Du får kännedom om dina styrkor och utvecklingsområden som chef/ledare genom att delta i en PEILI-beteendeprofil som görs under utbildningstiden.
 • Du utvecklar samtidigt er organisation genom att göra utvecklingsplaner för verksamheten inom valda delområden.
 • Som stöd för din utveckling så har du en egen mentor och handleds individuellt och i grupp med de andra deltagarna på utbildningen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett

språkprov.Språknivå: Läsförståelse: B2.1 |  Skriftlig färd.: B2.1 | Hörförståelse: B2.1 | Muntlig färd.: B2.1

Kostnader
500 € Studieavgift

Kontakter

 • Vasa:
  Johnny Forsman, tfn 044-750 3260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen