Skip to main content

Utbildningsort


SYE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

SPECIALYRKESEXAMEN I MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD (180 KP)

Den som avlagt specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar i olika uppgifter inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård som utförs inom social- och hälsovårdsbranschen och som kräver särskild kompetens. De arbetar i service inom öppen vård och på institutioner som upprätthålls av offentliga och privata aktörer, tredje sektorn och sammanslutningar.

De som har avlagt examen behärskar på ett djupt plan arbetsprocessen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård och de arbetssätt som krävs i den. I arbetet ligger tonvikten på professionell, målinriktad växelverkan och det krävs förmåga att bemöta klienter eller patienter och deras anhöriga i mentalhälsoarbete och missbrukarvård där man främjar hälsan, förebygger, vårdar och rehabiliterar.

De som har avlagt denna examen fungerar som sakkunniga inom sitt eget arbete och utvecklar arbetet. De har det kunnande som behövs i olika ansvarsuppgifter på sin arbetsplats. För att de ska kunna delta i utvecklingen av kvaliteten på arbetet krävs att de har förmåga och vilja till ständig utvärdering och utveckling av det egna och arbetslagets verksamhet samt till intern företagsamhet.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.
Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (180 kompetenspoäng) består av obligatoriska examensdelar (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (80 kompetenspoäng).

Obligatoriska examensdelar:

Ger färdigheter att i första hand arbeta med vuxna klienter eller patienter.

 • Mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 40 kp
 • Användning av metoderna för mentalhälsoarbetet och missbrukarvård, 60 kp

  För att den studerande ska kunna avlägga de valbara examensdelarna krävs att examinanden behärskar innehållet i de obligatoriska examensdelarna i examen.

Valbara examensdelar:

Fördjupar examinandens kunnande och ger de färdigheter som behövs i arbete med olika klientgrupper.

Av de valbara examensdelarna ska minst en bestå av följande:

 • Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga, 40 kp
 • Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland äldre, 40 kp

  Som valbar examensdel kan den studerande också avlägga en examensdel från en yrkesexamen eller en annan specialyrkesexamen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Utbildningen startar varje kvartal.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel. 
Kostnader
200 € (ifall du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Kontakter

 • Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen