Skip to main content

Utbildningsort


SYE i pedagogisk verksamhet och handledning

SPECIALYRKESEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH HANDLEDNING (180 KP)

Du som avlagt specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan arbeta med uppgifter inom utveckling av pedagogisk verksamhet och handledning och genomföra omfattande projekt och/eller processer för förändring och utveckling av arbetet.

Du kan planera och genomföra ett omfattande utvecklingsprojekt i sin egen arbetsgemenskap. Du kan bedöma och välja det utvecklingsobjekt och/eller den verksamhetsförändring som är mest betydelsefull och lämplig för verksamhetsmiljön. Du kan motivera behovet av ett utvecklingsobjekt eller en verksamhetsförändring i arbetsgemenskapen och välja rätt metod för att uppnå målet.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av en obligatorisk examensdel och tre valbara examensdelar:

Obligatorisk examensdel:

  • Utvecklingsverksamhet inom pedagogisk verksamhet och handledning i föränderliga verksamhetsmiljöer, 60 kp 

Valbara examensdelar av vilka två ska väljas, totalt 120 kompetenspoäng:

  • Utveckling av metoder inom pedagogiskt arbete och handledning, 60 kp 
  • Genomförande och handledning av en utvecklingsprocess inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp 
  • Sektorsövergripande samarbete inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp.

"Utbildningen gav mej en bredare insyn i utvecklingsarbete och i att leda projekt. Det var givande att diskutera och fundera igenom olika aspekter av verksamheten med handledaren från skolan och på arbetsplatsen. Uppgifter och föreläsningar gav möjlighet att gå in i det egna arbetet på ett djupare plan, med mera reflektion och eftertanke."
Katja, studerande

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

  • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
  • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
  • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel
Kostnader
530 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

  • Carina Kekäle, tfn 050-407 0054, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen