Skip to main content

Utbildningsort


SYE i tolkning för talskadade

SPECIALYRKESEXAMEN I TOLKNING FÖR TALSKADADE (180 KP)

Då du har avlagt specialyrkesexamen i tolkning för talskadade kan du arbeta som tolk åt talskadade personer i situationer där personerna behöver tolkning, t.ex. i samband med arbetslivet, studierna, fritidsintressena och i skötseln av ärenden.

Som tolk för talskadade tolkar du meddelanden som den talskadade producerat för en annan person. Du förtydligar även meddelanden som en annan person har till den talskadade med de kommunikationsmetoder som stöder eller hjälper den talskadade att ta emot meddelandet.

Du kan också stöda och instruera närstående i att använda lämpliga kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal. Tolken samarbetar med den talskadade då det gäller innehåll och förfaringssätt i tolkningen och tolkningssituationen.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Examen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade består av tre obligatorisk examensdel och en valbara examensdel:

Obligatoriska examensdelar:

 • Kännedom om kommunikationsstörningar och arbete i ett tolkservicesystem
 • Tolkning och användning av kommunikationshjälpmedel
 • Tolkning och instruktion i kommunikation.

En valfri examensdel:

 • Instruktion i kommunikationsmetoder
 • Tolken för talskadade som företagare

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
530 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

 • Therese Lerstrand, tfn 050-438 4954, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Ann-Louise Ljung, tfn 050-541 4416,
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen