Skip to main content

Utbildningsort


SYE inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen – Målarmästare, Golvmästare

De som avlagt specialyrkesexamen har den yrkesskicklighet som behövs i krävande arbetsuppgifter inom ytbehandlingsbranschen inom gränserna för kompetensområdet.

Den som har en specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen arbetar till exempel som självständiga yrkesutövare på byggarbetsplatser, som företagare inom ytbehandlingsbranschen, i ansvarsfulla arbets- och chefspositioner i företag samt i olika undervisnings-, konsult- och övervakningsuppgifter. Arbetet kan vara mycket omfattande eller kräva en viss specialkompetens.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng. Examen har tre kompetensområden och tre examensbenämningar.

  • Kompetensområdet för byggnadsmåleri, målarmästare. 
    • Den som väljer kompetensområdet för byggnadsmåleri kan specialisera sig i specialuppgifter inom målningsbranschen eller i arbetsledning inom målningsbranschen.
  • Kompetensområdet för golvläggning, golvmästare
  • Kompetensområdet för industriell ytbehandling, ytbehandlingsmästare.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs upp utgående från arbetsplatsens eller studerandes behov.

Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.
Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.1 |  Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
300 €

Kontakter

  • Vasa:
    Charles Söderman, tfn 050-502 5557, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenSpecialyrkesexamen