Accessibility Tools

Utbildningsort


YE inom funktionshinderområdet: Handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning

YRKESEXAMEN INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET - KOMPETENSOMRÅDET FÖR INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING (150 KP)

Arbete och karriär

Den som avlagt kompetensområdet för intellektuell funktionsnedsättning kan i olika verksamhetsmiljöer arbeta som handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning, i samarbete med personen och dennes närstående. Som handledare arbetar du individinriktat och stöder personen:

  • i att själva göra val och fatta beslut
  • i ett socialt och samhälleligt deltagande och delaktighet
  • i interaktion och kommunikation i vardagssituationer samt använder lättläst språk och kommunikationsmetoder som stöder talet, samt främjar
  • funktionsförmåga och lärande enligt de individuella behoven.

Enligt val av valbar examensdel kan den som avlägger kompetensområdet för arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning fördjupa sitt kunnande i att arbeta med familjer och närstående eller i att använda sociokulturella arbetsmetoder.

Den som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta inom offentliga, privata eller tredje sektorn, där personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar bor, studerar, arbetar eller använder tjänster.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar, med krav på yrkesskicklighet enligt examensgrunderna.

Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (150 kp) består av obligatoriska examensdelar (135 kp) och valbara examensdelar (15 kp).

Obligatoriska examensdelar:

  • Yrkesmässig verksamhet inom branschen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, 45 kp
  • Stödjande av funktionsförmåga och lärande, 45 kp
  • Interaktion och kommunikation, 45 kp

Valbara examensdelar:

  • Sociokulturellt arbete, 15 kp
  • Samarbete med familj och närstående, 15 kp

Som valbar examensdel kan man alternativt välja en examensdel eller examensdelar från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan. Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Kostnader
200 € (ifall du antas till en examensdel är studieavgiften 100€). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Kontakter

  • Ulrica Krook, tfn 044-750 3243, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen


Yrkesakademin i Österbotten Logotyp

Kontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.

Yrkesakademin i Österbotten Logotyp
ISO 9001, ISO 14001 Certifierad