Skip to main content

Utbildningsort


YE inom funktionshinderområdet: Personlig assistent

YRKESEXAMEN INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET - KOMPETENSOMRÅDET FÖR PERSONLIG ASSISTANS (150 KP)
bild på en barn som sitter i en rullstol

Den som avlagt kompetensområdet för personlig assistans kan arbeta som personlig assistent. Personlig assistans gäller de sysslor som personen skulle utföra själv, men som han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom inte klarar av. Syftet med personlig assistans är att hjälpa personen att göra sina egna val i hemmet och utanför hemmet:

 • i de dagliga sysslorna
 • i arbete och studier
 • i fritidsaktiviteter
 • i samhällelig verksamhet
 • i upprätthållandet av sociala kontakter.

Arbetet sker enligt klientens anvisningar, med respekt för självbestämmanderätten och klientens egna val.

Enligt valda valbara examensdelar kan den som avlagt kompetensområdet för personlig assistans stödja en person med funktionsnedsättning i interaktion och kommunikation i vardagssituationer, använda kommunikationsmetoder som ersätter talet och lättläst språk, samt stödja samarbetet med familj och närstående.

Den som avlagt kompetensområdet för personlig assistans arbetar som personliga assistenter i servicesystemet med personlig assistans och assisterar klienter som behöver personlig assistans i enlighet med bestämmelserna i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987).

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Examen består av examensdelar, med krav på yrkesskicklighet enligt examensgrunderna. 

Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (150 kp) består av obligatoriska examensdelar (90 kp) och valbara examensdelar (60 kp).

Obligatoriska examensdelar:

 • Att arbeta inom systemet med personlig assistans, 30 kp
 • Personlig assistans, 60 kp

Valbara examensdelar:

 • Interaktion och kommunikation, 45 kp
 • Samarbete med familj och närstående, 15 kp

Som valbar examensdel kan man, alternativt enligt önskat kunnande, också avlägga en examensdel eller examensdelar från yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen. Eller en examensdel eller examendelar från en yrkesinriktad grundexamen eller någon annan yrkes- eller specialyrkesexamen från rengörings- och fastighetsbranschen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan. Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
200 € (ifall du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Kontakter

 • Ulrica Krook, tfn 044-750 3243, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen