Skip to main content

Utbildningsort


YE i kundservice på restaurang: Servitör

YRKESEXAMEN I KUNDSERVICE PÅ RESTAURANG - KOMPETENSOMRÅDET KUNDSERVICE PÅ RESTAURANG (120 KP)

Som servitör sköter du självständigt och på eget initiativ försäljnings- och betjäningsuppgifter i restauranger som verkar enligt olika affärsídéer. Du arbetar i varierande verksamhetsmiljöer kundinriktat och i enlighet med situationens krav och företagets servicekultur. Du ser till att kunderna trivs under hela serviceprocessen och bär ansvar för kundbetjäningens kvalitet som en del av företagets service. Du agerar flexibelt också vid betjäning av kunder med annat språk och från andra kulturer och klarar av servicesituationer på finska eller svenska och dessutom på ett främmande språk.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Yrkesexamen i kundservice på restaurang har en omfattning av 120 kompetenspoäng (kp) och består av obligatoriska examensdelar (85 kp) och valbara examensdelar (35 kp) där kraven på yrkesskicklighet finns.
Kompetensområdet för kundservice på restaurang, Servitör beskrivs nedan.

Obligatoriska examensdelar:

 • Serveringsarbete på restaurang 40 kp
 • Arbete på matrestaurang 45 kp

Valbara examensdelar

 • Arbete med festservice, 20 kp
 • Arbete på personalrestaurang, 20 kp
 • Arbete som cafésakkunnig, 35 kp
 • Arbete på ölrestaurang, 35 kp
 • Arbete med beställningsservering, 20 kp
 • Arbete i vinbar, 35 kp

Examen kan innehålla en yrkesinriktad examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. 

Omfattningen på den examensdel som tas med är i det fallet minst 10 och högst 15 kompetenspoäng.

Examen är klar när alla examensdelar avlagts med godkänt resultat.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


Utbildningen startar varje månad.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan. Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
420 €. (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

 • Vasa:
  Anna Gripenberg, Utbildare tfn 050 516 6839 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen