Skip to main content

Utbildningsort


YE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

YRKESEXAMEN I MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD (150 KP)

 

Den som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar med yrkesmässigt kundarbete i förebyggande, rehabiliterande och vårdande arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, och de kan inom arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice. I arbetet utgår man från klienten och respekterar människan. Arbetet betonar professionell och målinriktad växelverkan samt en förmåga att bemöta människor i olika åldrar och olika livssituationer.

Personer som har avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård utför klientarbete i yrkesövergripande arbetsgemenskaper och nätverk på sitt eget ansvarsområde inom social- och hälsovården t.ex. inom rehabiliteringsenheter för missbrukare, inom hemvården, mentalvården, ungdomsarbetet, barnskyddet, diakonin, folkhälsoorganisationerna och frivilliga föreningar. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård består av obligatoriska (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (50 kompetenspoäng). 

Obligatoriska examensdelar:

  • Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 50 kp
  • Verksamhet i när- och närståendenätverk, 50 kp

Valbara examensdelar, bland vilka minst 50 kompetenspoäng ska väljas:

  • Digital interaktion, 25 kp
  • Verksamhet i en utvidgad gemenskap, 25 kp
  • Användning av metoder i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 25 kp

Som en annan valbar examensdel kan man avlägga en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller från en specialyrkesexamen. Examensdelen ska omfatta minst 25 kompetenspoäng.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

  • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
  • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
  • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
200 € (ifall du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Kontakter

  • Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen