Skip to main content

Utbildningsort


YE i pedagogisk verksamhet och handledning: ­Skolgångshandledare

YRKESEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH HANDLEDNING – KOMPETENSOMRÅDET FÖR HANDLEDNING I SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET (150 KP)
ett barn som sitter i en gunga

Skolgångshandledaren kan arbeta med handledning av personer i olika åldrar, på olika utbildningsstadier, i olika utbildningsformer och inom morgon- och eftermiddagsverksamhet samt inom fritidsverksamhet. 

Som skolgångshandledarenkan du delta i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du kan främja lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. Du kan arbeta självständigt och systematiskt vid handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - kompetensområdet för handledning av skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet består av obligatoriska examensdelar (130 kp) och valbara examensdelar (20 kp).

Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Handledning av eleven och handledning i lärande, 40 kp
 • Att svara mot behovet av stöd i miljöer för lärande och handledning, 40 kp
 • Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet, 30 kp, eller Handledning och stöd för skolgång och studier, 30 kp.

Valbara examensdelar:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Genomförande av en pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp

Du kan alternativt välja en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller examensdel från samma eller ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Närundervisning förverkligas i huvudsak vid enheten i Vasa och kan följas via TEAMS. Handledning sker vid YA:s enheter samt via digitala verktyg.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Utbildningen startar varje månad.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning 

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

 
Kostnader
420 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

 • Vasa:
  Ann-Louise Ljung, tfn 050-541 4416,
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Carina Kekäle, tfn 050-407 0054, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen