Skip to main content

Utbildningsort


YE inom hälsovårdsbranschen: Fotvårdare

YRKESEXAMEN INOM HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN - KOMPETENSOMRÅDET FÖR FOTVÅRDARBETE (150 KP)

De som avlagt yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen - kompetensområdet för fotvårdsarbete kan arbeta självständigt i klientservicesituationer inom sitt eget ansvarsområde. 
I arbetet är det viktigt att kunna ta ansvarsfulla beslut, identifiera sitt eget kunnande och ha ett nära samarbete med experter inom området.

De som avlagt kompetensområdet för fotvårdsarbete i yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen behärskar arbetet med vård av fötternas hud- och nagelsjukdomar med beaktande av klientens primärsjukdomar som en del av fotvårdsprocessen. Fotvårdare kan handleda och ge råd till klienterna i att främja fothälsan, i egenvård samt förebygga att klienten får problem med fötterna genom att dra nytta av den senaste kunskapen om fotvårdsarbete. De har yrkesskicklighet att för kunderna göra skyddande och avlastande ortoser samt handleda klienten att använda dessa produkter. Kunnandet kan breddas med valbara examensdelar.

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen ger inte som sådan behörighet att utföra uppgifter inom läkemedelsbehandling.

Fotvårdare (YE) kan arbeta i olika arbetsgemenskaper inom social- och hälsovårdsbranschen samt rehabilitering, exempelvis på hälsocentraler, sjukhus, omsorgs- och vårdinrättningar, servicehem samt i arbetsgrupper inom branschen och i klienternas hem. Fotvårdare kan även verka som yrkesutövare eller företagare och sälja sina tjänster till olika organisationer och enskilda kunder.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen - kompetensområdet för fotvårdsarbete består av obligatoriska examensdelar (135 kp) och en valbar examensdel (15 kp). Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord. 

Obligatoriska examensdelar:

 • Arbete som yrkeskunnig inom hälsovårdsbranschen, 45 kp
 • Arbete med fotvård, 90 kp.

Valbara examensdelar (varav du väljer en):

 • Vård av sår, 15 kp
 • Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen, 15 kp

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Utbildningen startar varje kvartal.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.


Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
200 € (ifall du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Kontakter

 • Vasa:
  Ann-Marie Jansson, tfn 050-543 5198, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen