Accessibility Tools

Utbildningsort


YE inom rengörings- och fastighetsservicebranschen: Lokalvårdare

YRKESEXAMEN INOM RENGÖRINGS- OCH FASTIGHETSSERVICEBRANSCHEN (180 KP)
ett par personer tvättar fönster

Lokalvårdare arbetar klientinriktat och gör arbete individuellt till olika kunder. 
De som har avlagt yrkesexamen inom rengöringsbranschen arbetar självständigt med lokalvård i olika kundobjekt i t.ex. skolor, daghem och vårdinrättningar,  bostadsfastigheter, kontors- och industrilokaler, hotell,  butikslokaler m.fl.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer (på arbetsplatsen, när- och distansstudier) och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Yrkesexamen inom rengöringsbranschen - kompetensområdet för lokalvård omfattar 150 kompetenspoäng (kp)  

Examen består av en obligatorisk examensdel (15 kp), en eller två valbara examensdelar från ett kompetensområde (45 kp eller 90 kp) och valbara examensdelar som tillsammans ska omfatta 45 kp eller 90 kp. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord. 

Obligatoriska examensdelar i kompetensområdet för lokalvård:

 • Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, 15 kp
 • Underhållsstädningstjänster, 45 kp

Valbara examensdelar: 

Det finns totalt 31 valbara examensdelar, och till dessa hör den valbara examensdelen från ett annat kompetensområde och en examensdel eller delar från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

Du kan välja av följande valbara examensdelar:

 • Produktion av tjänster som innefattar assistans och uträttande av ärenden, 30 kp
 • Assistans och omsorg, 30 kp
 • Rengöringstjänster i livsmedelsindustrier, 30 kp
 • Städtjänster i specialobjekt, 30 kp
 • Rengöringstjänster i hotell- och inkvarteringslokaler, 30 kp
 • Skötsel av rumsväxter, 15 kp
 • Rengöringstjänster i köpcentrum och butikslokaler, 30 kp
 • Matservice i hem, 30 kp
 • Städtjänster i kulturhistoriska objekt, 30 kp
 • Arbete som anstaltsvårdare, 30 kp
 • Städtjänster i trafikmedel, 30 kp
 • Rengöringstjänster i läroanstalter och daghem, 30 kp
 • Storstädningstjänster, 30 kp
 • Skötsel av gårdar och utomhusområden, 30 kp
 • Rengöringstjänster i renrum, 30 kp
 • Vård av textilier, 30 kp
 • Rengöringstjänster i industrianläggningar, 30 kp
 • Rengöringstjänster i hälso- och sjukvårdslokaler, 30 kp
 • Introduktion i arbete, 30 kp
 • Arbete som arbetsplatshandledare, 30 kp
 • Rengöringstjänster i simbassängs- och spalokaler, 30 kp
 • Miljövårdstjänster, 30 kp

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan. Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
420 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Kontakter

 • Vasa:
  Carola Sjödahl, tfn 050-338 8686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.