Accessibility Tools

Utbildningsort


YE i företagande

YRKESEXAMEN I FÖRETAGANDE
en kvinna sitter vid ett bord leende med en tablett

Att vara företagare är en livsstil och i många fall ett mångsidigt och brett "yrke" och arbetsfältet är ofta brett och valmöjligheterna är många. Du som företagare väljer själv hur, var och på vilket sätt du bedriver din företagsverksamhet och inom vilken/vilka branscher men med beaktande av och med hänsyn till gällande lagstiftning. Att bedriva en lönsam företagsverksamhet kräver inte enbart yrkeskunskap inom den bransch man verkar i utan även kunskaper i ekonomi, personalhantering, marknadsföring och försäljning m.m. Ju bättre grund du har att stå på från början desto bättre utrustad är du att möta de utmaningar som bedrivandet av företagsverksamhet tidvis kan medföra. Denna nya examen har man fäst särskild uppmärksamhet vid användningen av digitalisering och en företagsverksamhet som bidrar till en hållbar framtid. Examensdelen Planering och genomförande av företagsförvärv breddar examen till att omfatta situationer där företagandet inleds med köp av företag.  

Har du däremot redan verkat som företagare en tid och är nu motiverad och intresserad att utveckla företaget, så är det ett smart drag att utveckla det egna företaget parallellt med studier, som ger dig mera kunskaper och redskap dels för att analysera den egna verksamheten men också att t.ex. utreda behoven på marknaden, lära känna kunderna och utveckla både företagets verksamhetsmöjligheter och dess tjänster och produkter. Man tar också fasta i utbildningen på utveckling av företagsverksamhet genom företagsförvärv. Man tar också fasta på beredskap för exceptionella situationer där företagaren plötsligt är förhindrad att sköta företagsverksamheten; de väsentliga arbetsuppgifterna dokumenteras i form av introduktionsanvisningar. På det sättet är det möjligt att säkerställa att verksamheten fortsätter utan avbrott.

Den här examen ger möjligheter att studera och lära sig mera oberoende om man är ny eller redan verksam företagare. Man väljer inriktning och fokus innan man inleder studierna. Om du väljer eller har valt att vara företagare, så är det välinvesterad tid att studera yrkesexamen i företagsamhet – det är tid som du investerar i dig själv och ditt företag.   

Jobbar du däremot som företagsrådgivare antingen som anställd inom den privata eller offentliga sektorn eller som privatföretagare och vill utveckla dina rådgivarkunskaper och kundrelationer, så kan du inom den här samma examen välja att förkovra dig i företagsrådgivning.  

Examensutbildning

Hos YA kan du studera företagande oavsett om du redan bedriver företagsverksamhet eller planerar starta företag.

Du väljer inriktning och fokus, innan du inleder studierna, i samråd med vår ansvariga handledare. Oavsett om du överväger att bli företagare eller redan är det, så är det välinvesterad tid att studera Yrkesexamen i företagande – det är tid som du investerar i dig själv, ditt företag, din framtid.   

Yrkesexamen i företagande är en mångsidig utbildning som ger dig möjlighet att öka din kunskap och kompetens men också utvecklas som företagare och utveckla dina nätverk.

I den här examen har man fäst särskild uppmärksamhet vid användningen av digitalisering, AI samt att bedriva en företagsverksamhet som bidrar till en hållbar framtid.

NYTT! för dig som planerar starta företag!

Från och med januari 2024 erbjuder YA möjligheten att avlägga examensdelen ”Planering och inledande av företagsverksamhet” helt nätbaserat. Du får tillgång till ett digert och mångsidigt material via den digitala inlärningsmiljön Workseed, som gör det mycket smidigt för dig att studera var och när du vill. Vid din sida under hela studietiden finns YAs ansvariga handledare, som erbjuder individuell handledning och stöd. Handledningen kan ske online, face to face eller via mobil, vilket som passar dig bäst. Efter att du avlagt denna del i utbildningen online, kan du fortsätta studierna och avlägga flera examensdelar, som hybridutbildning.

För dig som redan är företagare:       

Du som bedriver företagsverksamhet sedan tidigare och nu är motiverad och intresserad att utveckla din kunskap och kompetens som företagare, kan dra stor nytta av den här utbildningen, som erbjuds som hybridutbildning. Hybridutbildning i detta fall betyder att största delen av föreläsningarna sker online via Zoom medan några enstaka föreläsningar ger dig möjlighet att välja om du deltar på plats eller online. Handledningen som ingår i utbildningen sker antingen face to face eller online, vilket som passar dig bäst. Inom utbildningen erbjuds också möjlighet att delta i intressanta temaföreläsningar och samtidigt skapa nya kontakter med andra företagare.     

Det är ett smart drag att utveckla den egna verksamheten parallellt med studierna. Utbildningen ger dig mera kunskaper och redskap dels för att analysera den egna verksamheten men också att t.ex. utreda behoven på marknaden, lära känna kunderna och utveckla både företagets verksamhetsmöjligheter och dess tjänster och produkter.

Examensutbildning

Yrkesexamen i företagande innehåller tre kompetensområden, varav du väljer det kompetensområdet som betjänar dina behov bäst. OBS! År 2024 erbjuder YA enbart utbildning inom kompetensområdena 1 & 2.

 • Planering och inledande av företagsverksamhet (för blivande/nya företagare)
 • Utveckling av företagsverksamhet (för befintliga företagare)
 • Företagsrådgivning (för dig som jobbar eller kommer att jobba med företagsrådgivning)

Hel eller delexamen

Helexamen

En helexamen omfattar 150 kompetenspoäng. Helexamen innebär att du avlägger 3 examensdelar. En examensdel är obligatorisk för alla (30 kp), en del är obligatorisk för det kompetensområde som du valt (60 kp) samt en är fritt valbar del (60 kp).

Delexamen

Du kan också välja att helt fritt avlägga en eller flera examensdelar. Det går alltid att börja studera den del som intresserar mest och om motivationen och intresset för fortsatta studier växer kan du alltid avlägga flera delar senare.

Examensdelarna som erbjuds via oss inom den här utbildningen:

 • Uppgifter inom affärsverksamhet, 30 kp (obligatorisk del för alla som avlägger helexamen)
 • Planering och inledande av företagsverksamhet, 60 kp (obligatorisk del för detta kompetensområde, om man avlägger helexamen)
 • Analys och utveckling av företagsverksamhet, 60 kp (obligatorisk för detta kompetensområde, om man avlägger helexamen)
 • Fritt valbara delar som erbjuds via oss:
 • Organisering och ledning av arbetet (60 kp)
 • Försäljning och marknadsföring (60 kp)
 • Utveckling av produkter och tjänster (60 kp)
 • Att säkerställa och utveckla det ekonomiska resultatet (60 kp)
 • Planering och genomförande av ett projekt (60 kp)
 • Grundandet och utveckling av näthandel (60 kp)
 • Digitalisering av ett delområde inom affärsverksamheten (60 kp)
 • Planering och genomförandet av företagsvärv (60 kp)

Till examen kan som valbar del väljas en examensdel eller delar från grunderna för en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. Du kommer dels att ha en handledare som finns hos YA och en arbetsplatshandledare från din arbetsplats. Är du däremot företagare, så utses vanligen en extern mentor som fungerar som din handledare. Du har själv möjlighet att påverka vem som blir din mentor.

Föreläsningarna ordnas digitalt via Teams eller Zoom och de flesta föreläsningar ordnas dagtid (mellan kl. 8-16). Föreläsningarna bandas och som studerande har du möjlighet att se dem när och var du vill, under en begränsad tidsperiod efter tillfället hållits. Eventuella studiebesök kan även genomföras kvällstid.     

Kompetensområden

 • Planering och inledande av företagsverksamhet (för blivande/nya företagare)
 • Utveckling av företagsverksamhet (för befintliga företagare)
 • Företagsrådgivning (för dig som jobbar eller kommer att jobba med företagsrådgivning) Företagsrådgivning erbjuds ej år 2024!

Ansökan


Följande ansökningsmöjlighet öppnas hösten 2024.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Kostnader
390 € (helexamen) 160 € (delexamen-hybrid) / 90 € (NYA nätbaserade delexamen)

Kontakter

 • Jakobstad:
  Linda Nygård, tfn 050 433 2406, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Vasa:
  Johnny Forsman, tfn 044-750 3260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.