Skip to main content

Utbildningsort


YE i husbyggnadsbranschen

YRKESEXAMEN I HUSBYGGNADSBRANSCHEN

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i byggnadsbranschen som har skaffat sig en god erfarenhet av något eller några delområden. Utbildningen är också lämplig för personer som avlagt grundexamen i byggnadsbranschen och som vill bredda eller fördjupa sitt kunnande i någon del. Rekommendationen är minst tre års arbetserfarenhet inom branschen.

En yrkesexamen är vid sidan av arbetserfarenhet ditt verkliga trumfkort på arbetsmarknaden. Genom att avlägga yrkesexamen i husbyggnad kan du påvisa din yrkesskicklighet oberoende av hur du förvärvat dina kunskaper och färdigheter.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna. Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.


Obligatorisk examensdel:

  • Baskunskaper i husbyggnad

Därtill väljs tre valbara examensdelar.

 


Läs om Teknikhuset, ett utvecklingsprojekt. Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation.

https://www.teknikportalen.fi

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår. Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Examen ordnas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Ansökan


Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsföreståelse A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färdig.: A2.2

Kostnader
450 €

Kontakter

  • Jan Hjort, tfn 044-750 3141, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen