Skip to main content

  • Uppdaterad: 20.11.2023

Elektroniska betyg

Yrkesakademin i Österbotten utfärdar examensbetyg och betyg över avlagda examensdelar i elektronisk form från och med 1 november 2023. Betyget i elektronisk form är ett pdf-dokument som har undertecknats elektroniskt av biträdande rektorn eller rektorn.

Den elektroniska underskriften på YA:s betyg följer eIDAS-förordningen (EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, EU 910/2014) och uppfyller kraven för kvalificerad elektronisk underskrift. Den kvalificerade elektroniska underskriften på YA:s betyg uppfyller PAdES-standard och kraven för långtidsarkivering, vilket innebär att betygen kan verifieras också efter att signaturcertifikatet som användes vid underskrift har gått ut.

Yrkesakademin i Österbotten använder Studyo Oy:s Atomi-tjänst. När ditt betyg är klart får du ett mejl med en länk till Atomi-tjänsten, där du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använt under din studietid inom YA. Ladda ned och spara betyget inom 21 dagar (från betygsdatumet).

Förvaring och hantering av elektroniska betyg

Vi rekommenderar att du sparar betyget på flera ställen så att du har en säkerhetskopia av det, t.ex. på din dator, extern hårddisk, USB-minne och i en molntjänst. Varje oredigerad sparad kopia är ett officiellt betyg. Det kan vara bra att förvara betyget på ett sådant ställe så att du lätt kan bifoga det t.ex. till en arbetsansökan. Du kan printa ut betyget på papper, men observera att det i så fall är en kopia av betyget. En papperskopia är inte ett officiellt betyg, utan betyget är officiellt endast i elektronisk form.

Gör inga ändringar i det elektroniska betyget

Det är mer krävande att förfalska ett elektroniskt dokument än ett pappersbetyg. Observera att den elektroniska underskriften bryts om du gör ändringar i dokumentet och betyget är inte längre äkta. Därför ska du aldrig öppna ett elektroniskt betyg i redigeringsläge, eftersom den elektroniska underskriften bryts omedelbart.

Det elektroniska betygets äkthet kan kontrolleras i Atomi validatortjänsten via denna länk och även i  olika externa tjänster, exempelvis följande:

Om det elektroniska betyget försvinner

Vi arkiverar alla betyg. Om ditt sparade elektroniska betyg går förlorat kan du beställa ett nytt genom att fylla i formuläret på vår webbsida. En avgift tas ut för att skicka ett nytt betyg.

Här kan du beställa ett nytt elektroniskt betyg (eller en betygskopia om du avlagt examen under tiden vi utfärdat pappersbetyg).

Bekanta dig med Studieinfo.fi

Dina studieprestationer finns införda i den nationella tjänsten Koski (MinStudieinfo), som är en informationsresurs som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Där finns inte själva betyget, men alla dina studieprestationer för examen i fråga finns införda och du kan dela dem t.ex. med arbetsgivare.