Skip to main content

  • Uppdaterad: 22.04.2024

Studiernas slutskede

I din PUK (Personliga Utvecklingsplan för Kunnandet) finns ett uppskattat slutdatum för dina studier. Diskutera med din AH (ansvariga handledare) när du senast behöver ha alla yrkesprov och delområden inom de gemensamma examensdelarna avklarade om du önskar bli klar med dina studier till ett särskilt datum, t.ex. för att kunna delta i vårens dimission. På Wilma informerar vi om viktiga datum för avgående studerande.

Dimission ordnas vid våra enheter i december och i slutet av maj eller början av juni för att fira de som avlagt examen under terminen. Du som avlagt examen under terminen anmäler dig via en länk som publiceras på vår webbsida (under nyheter och under läsårsschemat i Studieguiden), på sociala medier och i Wilma. Till dimissionen är även anhöriga välkomna. Till en del dimissioner är det begränsat hur många anhöriga som ryms med och det informeras det om i så fall i samband med anmälan.

För kombistuderande har Studentexamensnämnden särskilda datum för när prestationerna för grundexamen måste vara överförda till Koski-tjänsten för att du ska få studentexamensbetyget. Mer info om Studentexamensnämndens examensdatum finns på deras webbsida här: Allmänna föreskrifter och anvisningar | Studentexamensnämnden (ylioppilastutkinto.fi)

För att vara med i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning på basis av din yrkesinriktade grundexamen måste prestationerna för grundexamen vara överförda till Koski-tjänsten före ett särskilt datum. Mer info finns här: Betygsbaserad antagning – Ammattikorkeakouluun.fi (yrkeshogskolestudier.fi)