Skip to main content

  • Uppdaterad: 22.03.2024

Studiesociala förmåner för läroavtalsstuderande

Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under de dagar du studerar i andra lärmiljöer än på din arbetsplats, t.ex. vid YA. Observera att du tillsammans med din lärare ska ha överenskommit om datum för dessa dagar i din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

De studiesociala förmånerna består av dagpenning, familjebidrag, inkvarteringsersättning samt reseersättning. Observera att du endast kan få reseersättning för en dag tur/retur per vecka och att det förutsätter att din resväg är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA).

Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.

Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.

Ansökan om studiesociala förmåner ska göras inom 90 dagar efter att studier i andra lärmiljöer än på arbetsplatsen har genomförts. Flera ansökningar om studiesociala förmåner kan göras inom samma läroavtal.

Ansökan görs via Wilma.

DE STUDIESOCIALA FÖRMÅNERNA:
  • Dagpenning  15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall
  • Familjebidrag 15 + 17 = 32 euro/dag om du har minderåriga barn att försörja 
  • Inkvarteringsersättning 8 euro/dag om du har studier i lärmiljöer utanför din hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och studierna kräver övernattning
  • Reseersättning för en dag tur/retur per vecka om resvägen är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA).