Skip to main content

Workseed

För att logga in, gå till adressen https://www.workseed.fi

När du loggas in till Workseed är standardsinställningen att du landar i översikten Händelser

workseeed 1

För att börja jobba med en aktivitet klickar du på knappen Börja

workseed 2

När du har öppnat en aktivitet kan du se innehåll och uppgifter för en eller flera sidor

workseed 3

När du är klar med en aktivtet hittar du alltid den sammanfattande sidan Rapport & Bedömning. Här kan du lämna kommentarer för de olika sidorna/uppgifterna vilka din lärare kan ta del av. 

Om läraren har aktiverat självbedömning för studerande kan du här ta ställning till ditt kunnande samt lämna en sammanfattande självbedömning för ditt kunnande. 

Markera till sist aktiviteten som gjord för att färdigställa inlämning/avsluta aktiviteten. Observera att du kan fortsätta påbörjat arbete och markerar aktiviteten som gjord först när du bedömer att du är klar med helheten. 

workseed 4

Med knappen PDF kan du spara ner sammanfattningen av din aktivitet med kommentarer till din dator.