Skip to main content

YA! POLICY OCH MILJÖPOLICY

Campus Kungsgården
Enheten i Pedersöre

Skapar de bästa förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål

Skapar de bästa förutsättningar för organisationer och företag att uppnå sina mål

Skapar de bästa förutsättningar för regional utveckling med beaktande av de nationella målen

Arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar av verksamheten för personalen och organisationen

Lär ut miljömedvetenhet och ger kunskap om hållbar utveckling genom vårt aktiva miljöarbete som ständigt förbättras och följer gällande lagstiftning och andra krav

17.2.2014 Godkänd av direktionen