Skip to main content

 • Uppdaterad: 05.04.2022

Studerandehälsovård och kuratorer

Studerandehälsovården

Studerandehälsovården verkar för att främja studerandes fysiska, psykiska och sociala hälsa, för att stödja och upprätthålla studieförmågan. De ordnar hälso- och sjukvårdstjänster för studerande och verkar också för att främja en sund och trygg studiemiljö i skolan. Studerandehälsovården samarbetar med övrig skolpersonal, vårdnadshavare och myndigheter som ex. socialvården, polisen, missbrukarvården.  

  Studerandehälsovårdens tjänster:

 • Hälsoträffar och hälsorådgivning för studeranden
 • Hälso- och sjukvård
 • Samtal om kostens, motionens och sömnens betydelse för hälsan
 • Rådgivning om sexualhälsa och preventivmedel
 • Rådgivning gällande mental hälsa, olika missbruk och beroenden
 • Vaccinationer
 • Rådgivning inför utlandspraktik / utlandsresor
 • Regelbunden kartläggning av skolans sanitära förhållanden.

Vänligen ta kontakt i frågor som berör din hälsa, utveckling och mående. Vårdnadshavare kan också ta kontakt.

Läkar- och mentalvårdstjänster

Via studerandehälsovården har du möjlighet att boka tid till läkare, psykolog eller psykiatrisk sjukskötare.

Skolkuratorn

Kuratorn stödjer studerandes sociala och psykiska välbefinnande samt arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet i skolan. De kan ge råd, hjälp och stöd i funderingar eller bekymmer kring skolsituationen, hemma eller på fritiden. Skolkuratorn arbetar med individer eller grupper och ger konsultation till vårdnadshavare, lärare och samarbetsinstanser.

I bl.a. följande ärenden kan du som studerande kontakta kuratorn:

 • förändringar i livssituationen
 • studierna känns för krävande
 • upprepad eller olovlig frånvaro
 • oro för missbruk
 • svårigheter med eller funderingar kring kompis- och familjerelationer, ensamhet
 • funderingar kring din identitet
 • mobbning
 • trötthet, oro eller nedstämdhet
 • övriga problem och krissituationer.