Skip to main content

Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för handikappomsorg. De respekterar en handikappad klients självbestämmanderätt, kan stöda hens delaktighet och identifiera sitt eget sätt att använda makt. De kan kommunicera med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De kan använda hjälpmedel för handikappomsorg och kan handleda klienten att använda dem på ett säkert sätt. De kan stöda och handleda den handikappade i främjande av klientens hälsa samt bemöta krävande klienter. De som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan tillsammans med klienten planera en trivsam och trygg boende- och livsmiljö för den handikappade klienten. Arbetet gäller mänskliga relationer och utförs tillsammans med den handikappade, hens närmaste samt den multiprofessionella arbetsgruppen. Arbetet kräver en kreativ problemlösningsförmåga samt en kontinuerlig utveckling av det egna arbetet.

Examensutbildning

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning ordnas 
vid enheterna i Pedersöre och Vasa.

Arbete och karriär

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiproffessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen.

Kontakter

  • Ulrica Krook, tfn 044-750 32 43 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024

Tillbaka till