Skip to main content

Utbildningsort


Närvårdare

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (180 KP)
en studerande mäter blodtryck under en utbildningssituation

Närvårdarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Efterfrågan på vårdpersonal är stor och därför är närvårdarkompetensen ett trumfkort på dagens arbetsmarknad. Du arbetar i mångprofessionella team- och nätverk och kan använda dina språkkunskaper och din kulturkännedom i arbetet. 

Det kompetensområde du väljer inom närvårdarexamen beskriver mera ingående ansvarsområde och uppgifter i arbetet. 

Du kan arbeta med olika uppgifter inom vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård,  småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården. 

Arbetsplatserna kan finnas inom primärvården och specialsjukvården, bl.a. på bäddavdelningar, polikliniker, munhälsovårdsenheter, akutvård på grundnivå, perioperativa enheter, terminalvård eller hemsjukhus. Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Den som har avlagt examen kan också arbeta som egenföretagare, bl.a. inom fotvård.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Yrkesutövare och studerande inom social- och hälsovården bör ha ett ikraftvarande vaccinationsskydd enligt Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Studeranden erhåller vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor, den egna hemkommunen eller av hälsovårdaren inom YA. Icke giltigt vaccinationsintyg kan utgöra ett hinder för genomförande av utbildningsavtalsperioder inom social- och hälsovårdens olika enheter.

Närvårdare via läroavtal

Utbildning via läroavtal förverkligas i huvudsak på den egna arbetsplatsen med handledning och stöd av läraren och arbetsplatshandledaren. Närstudiedagar och/eller –kvällar i YAs verksamhetsutrymmen eller virtuellt i medeltal 2-3 dagar per månad utgående från dina tidigare erfarenheter och aktuell kompetenshelhet.

Studietiden via läroavtal är uppskattningsvis 2 år eller enligt din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp), totalt 180 kompetenspoäng.

Kompetensområden inom Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare
 • Kompetensområdet för fotvård, närvårdare
 • Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, närvårdare
 • Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, närvårdare
 • Kompetensområdet för sjukvård och omsorg, närvårdare
 • Kompetensområdet för munhälsovård, närvårdare
 • Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, närvårdare
 • Kompetensområdet för akutvård på grundnivå, akutvårdare på grundnivå.

De gemensamma examensdelarna är:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhället och arbetsliv.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp, Hygien samt Arbetssäkerhet inom social- och hälsovården

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


Du som söker via gemensam ansökan inleder studierna i augusti.

Startdatum 2024 inom kontinuerlig ansökan enligt plan:

Läroavtalsvägen: 24 januari 2024, 26 augusti 2024

Flerformsstudier: 3 april 2024 (Vasa), 12 augusti 2024 (Närpes), 12 augusti 2024 (Pedersöre), 1 oktober 2024 (Pedersöre)

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Sökande till grundexamen inom social- och hälsovård kallas till inträdes- och lämplighetsprov. Provet består av en intervju. Totalt kan den sökande få max 10 poäng för intervjun.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
40€/termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Pedersöre och Jakobstad:
  Birgitta Källberg, tfn 044-750 3145 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Monica Ståhlberg, läroavtal, tfn 044-750 3148 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Petra Söderling, studiehandledare, tfn 044-750 3288 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Vasa:
  Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Jenny Haglund-Sten, tfn 044-750 32 79, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Benita Wolin, studiehandledare, tfn 050-518 5114, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Närpes:
  Sofie Berg, 044-750 3296, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ‭Julina Lillandt tfn. 050 441 0283‬, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Våra studerande berättar

Ellinor studerar till närvårdare via läroavtal

Möt våra studerande – Desire Nalwadda

Go for it, välj det du själv vill

YA satsar på sina studerande