Skip to main content

Kompetensområdet för munhälsovård

De som avlagt kompetensområdet för munhälsovård kan arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp inom servicesystemet för munhälsovård samt handleda klienter och patienter i användning av tjänsterna. De kan enligt aseptiska funktionsprinciper ha omsorg om vårdmiljöns funktionsberedskap samt om underhåll av instrumenten. De som avlagt kompetensområdet för mun- och tandvård kan utvärdera munnens hälsotillstånd hos klienter och patienter i olika åldrar och kan handleda klienter eller patienter att främja munnens hälsa. Närvårdarna deltar i undersökning av munnen, plombering och rotfyllning, tandborttagning och vård av tandköttsjukdomar som medlem i ett multiprofessionellt vårdteam. Dessutom kan de läkemedelsbehandlingen inom sin bransch. De kan använda den egna branschens grundinstrument, arbetsmetoder och material, arbeta ergonomiskt samt identifiera hälsorisker som hör ihop med arbetet. De deltar även i vårdåtgärder inom tandreglering, munkirurgi, protetik och ockulsionsfysiologi med stöd av vårdteamet. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för mun- och tandvård.

Examensutbildning

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examensutbildningen kan också avläggas via läroavtal som kompetenshöjande utbildning för närvårdare. Utbildningen sker i huvudsak på den egna arbetsplatsen med handledning och stöd av lärare och arbetsplatshandledare. Närstudiedagar på YA eller virtuellt i medeltal 3 gånger per månad. Utbildningens längd är 10-12 månader eller enligt personlig studieplan. Följande läroavtalsgrupp planeras starta januari 2025.

Arbete och karriär

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för munhälsovård kan arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp inom servicesystemet för munhälsovård. Arbetsmiljöerna är offentliga och privata enheter för munhälsovård.

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta med:

  • främjande av munnens hälsa inom social och hälsovårdsbranschen
  • grundläggande vård av mun och tänder
  • kariologisk och parodontologisk vård i tandvårdsenheter inom den offentliga sektorn samt privata tandläkar-mottagningar
  • specialvård av mun och tänder-protetisk och munkirurgisk, ortodontisk och bettfysiologisk vård vid tandvårdsenheter inom den offentliga sektorn och vid privata tandläkarmottagningar

Kontakter

  • Anna-Lena Stenbacka (Vasa), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024

Tillbaka till