Skip to main content

Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De använder sig i sitt arbete av en tvärvetenskaplig kunskapsbas för sjukvård och omsorg. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebyggande och avvärjande av faktorer som utgör hot mot dem. De som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan handleda patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion samt genomföra läkemedelsbehandling. De kan främja klientens eller patientens interaktion med sin omgivning, förmåga att klara av aktiviteterna i det dagliga livet samt handleda och ge stöd att utreda olika sociala problem. Sjukvården och omsorgen förutsätter att närvårdaren självständigt kan fatta beslut och fortgående upprätthåller sin yrkesskicklighet.

Examensutbildning

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Kompetensområdet Sjukvård och omsorg ordnas vid enheterna i Pedersöre, Vasa och Närpes. 

Utbildningen startar i vecka 10 och vecka 40.

Arbete och karriär

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiproffessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser är hälsocentraler, sjukhus, den privata hälsovården, åldringshem, servicecenters eller klientens hem. Leder till examensbenämning.

Kontakter

  • Vasa: Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Pedersöre: Birgitta Källberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.; Närpes: Sofie Berg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan


Tillbaka till