Accessibility Tools

Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De kan handleda och stöda den äldre eller dementa människan i aktiviteterna i det dagliga livet och i beslutsfattande om det egna livet samt stöda hennes delaktighet tillsammans med närstående och samarbetsnätverk. I sin verksamhet kan de beakta klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De kan med sin verksamhet främja ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan handleda äldre och deras närmaste att främja fysisk och psykisk hälsa, tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, använda arbetsmetoder som är rehabiliterande och främja funktionsförmågan och beakta arbetarskyddet. De kan utveckla sin yrkesskicklighet samt använda sig av den multiprofessionella kunskapsbasen för den egna branschen.

Examensutbildning

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet för Vård och rehabilitering av äldre ordnas vid

  • Enheten i Pedersöre
  • Enheten i Vasa
  • Enheten i Närpes

Utbildningen startar i januari och i augusti

Arbete och karriär

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. 

Typiska arbetsplatser för närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) är hemvård,dagverksamhet, serviceboende och -centra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn.

Kontakter

  • PEDERSÖRE Birgitta Källberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. VASA Maria Männikkö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. NÄRPES Britt-Marie Lindqvist Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan


Tillbaka till

Yrkesakademin i Österbotten Logotyp

Kontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.

Yrkesakademin i Österbotten Logotyp
ISO 9001, ISO 14001 Certifierad