Accessibility Tools

Utbildningsort


YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning

YRKESEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH HANDLEDNING – KOMPETENSOMRÅDET FÖR HANDLEDNING (150 KP)

Den som har avlagt examen kan arbeta i krävande uppgifter i branschen i arbete med pedagogisk verksamhet och handledning med personer i olika åldrar, i olika utbildningsformer och -stadier, inom olika förvaltningsområden samt inom fritidsverksamhet. Verksamhetsmiljön kan vara offentliga sektorn, privata sektorn, tredje sektorn samt andra organisationer som utför pedagogisk verksamhet och handledning.

Då du avlagt Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning behärskar du krävande klient- och handledningssituationer med personer i olika åldrar. Du kan handleda individer och grupper samt använda ett sektorsövergripande nätverk i ditt arbete. Du genomför livslång handledning av personer med olika bakgrund till exempel vid förändringar i olika livsskeden, för att främja anställbarhet eller barns, ungas och familjers välbefinnande.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

"Innehållet i utbildningen är klockren för skolcoachjobbet." Nathali, VasaLäs hela artikeln här.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning (gäller från och med 1.1.2019) består av en obligatorisk examensdel (20 kp) och tre egna valbara examensdelar inom kompetensområdet av vilka man ska välja två examensdelar, totalt 100 kp samt av de valbara examensdelarna 30 kp.

Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatorisk examensdel:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20kp.

Valbara examensdelar inom kompetensområdet:

 • Skydd av barn och unga i pedagogisk verksamhet och handledning, 50 kp
 • Handledning i kompetens och anställbarhet, 50 kp
 • Handledning av vuxna i olika livssituationer, 50 kp

Övriga valbara examensdelar:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp

Du kan alternativt välja en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller examensdel från samma eller ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Närundervisning förverkligas i huvudsak vid enheten i Vasa och kan följas via TEAMS. Handledning sker vid YAs enheter samt via digitala verktyg.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Utbildningen startar varje månad.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
420 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250€)

Kontakter

 • Kia Snellman, tfn 044-750 3209, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Carina Kekäle, tfn 050-407 0054, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.