Skip to main content

  • Uppdaterad: 26.03.2024

Din respons är viktig för oss!

Inom YA jobbar vi med mångsidiga rutiner inom kvalitetsledning för att identifiera utvecklingsområden och för att säkerställa kvaliteten på verksamheten.

Genom att du som studerande ger respons via studeranderesponsen följer vi upp hur nöjda studerande är med yrkesutbildningen och dess effekter.

Det är utbildningsanordnarna inom andra stadiets yrkesutbildning som ansvarar för att responsen samlas in. Responsen ges anonymt.

Resultaten används för uppföljning av kvaliteten både för vår egen del och på nationell nivå. Responsen påverkar också finansieringen av yrkesutbildningen.

Studerandes engagemang anses mycket viktigt för verksamhetens utveckling!

Vem ger responsen?

Vi samlar in responsen av de studerande som har som mål att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en eller flera examensdelar. Övriga berörs inte av responsen.

När ges responsen?

Det finns två responsenkäter: en startenkät och en slutenkät.

Startenkäten fylls i då den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) har godkänts för första gången. Det här sker i studiernas inledningsskede.

Slutenkäten fylls i när du är i slutskedet av studierna och då du som studerande har visat ditt kunnande i examen eller den/de examensdelar som satts upp som mål i din PUK.

Enkäterna kommer via e-post från Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus) med avsändaren: Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen - EDUFI (no-reply)
Rubrik: Palautetta oppilaitokselle - Respons till läroanstalten - Feedback to educational institution

Notera att det är säkert att öppna meddelanden från den här avsändaren.