Skip to main content

  • Uppdaterad: 19.09.2023

Fortsatta studier och ansökan

Ansökningstider till studier våren 2024

En gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet, två ansökningstider med max sex ansökningsalternativ i respektive ansökan:

Ansökan till engelskspråkig yrkeshögskoleutbildning (Joint Application to education conducted in English) och Konstuniversitetens huvudantagningar

Ansökan till svensk- och finskspråkig utbildning

Yrkeshögskolor:

  • du väljer urvalsprovsdatum i samband med ansökan
  • urvalsprov i maj-juni OBS! Nationellt urvalsprov på dator
  • besked om betygsantagning senast 27.5

Universitet/Högskolor:

  • urvalsprov ordnas i maj-juni, praxis varierar mellan universitet/högskolor
  • vanligen ingen kallelse till urvalsprov

se respektive universitets/högskolas hemsida när urvalsprov hålls och hur du går tillväga vid själva provtillfället

www.dia.fi information om diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

  • besked om betygsantagning senast 27.5

Ansökan till Polisyrkeshögskolan, svenskspråkig utbildning www.polamk.fi 

Gemensam ansökan för unga till andra stadiets utbildningar

  • 2. – 19.3.2024 kl.15 www.studieinfo.fi
  • Kontinuerlig ansökan till andra stadiet via skolornas egna hemsidor

Ansökan till Högskolan på Åland

Ansökan till högskolor och universitet i Sverige

OBS 1! Utbildningar inom konst och musik i Sverige;

  • För en del utbildningar utgår ansökan redan 15.1.2024, se www.antagning.se eller högskolornas egna hemsidor

OBS 2!  Högskoleprov 13.4.2024

anmälan öppen 9 -16.1.2024 på www.hogskoleprov.nu . Ordnas endast på Åland i Finland.