Skip to main content

  • Uppdaterad: 13.04.2022

Hur lyckas jag med studierna?

Små saker påverkar vår vardag. Här följer några tips för hur just du kan klara studierna ännu bättre.

Sömn. När du sovit ca 7,5 timmar per natt orkar du bättre med både studier och fritid. Prioritera sömnen.

Mat. För att orka med studier och fritid behöver du bränsle - alltså bra mat. Du fungerar bättre om du äter regelbundet - frukost, lunch, middag och något bra mellanmål däremellan. Men du ska undvika näringsfattiga mellanmål med tomma kalorier, till exempel läsk, godis, kakor, chips.

Motion. Rör på dig dagligen. Ta alltid cykel eller promenera då du har möjlighet. En halv timmes rask promenad kan göra mycket. Lägg gärna till ett par mer ansträngande pass i veckan. Långa stunder av stillasittande bör undvikas.       

Fritid. Meningsfulla hobbyer hjälper dig också att orka med studierna. Gör något som ger dig energi och glädje så orkar du bättre med vardagen.

Lyckas med dina studier. Ett aktivt deltagande i studierna i skolan och i samband med perioder av inlärning på arbetsplatserna ger dig goda möjligheter att lära dig nya saker varje dag. Genom att engagera dig i dina studier får du din examen enligt ditt uppsatta mål.

Gör uppgifter i tid. Alla uppgifter och övningar ger dig möjlighet att få det kunnande som behövs för att du ska vara redo för att avlägga yrkesprov. På det här sättet framskrider studierna enligt din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Det är viktigt att du aktivt är med både i teoretisk och praktisk undervisning, inklusive utbildning som ordnas på arbetsplats (UA)-perioderna. Ett godkänt yrkesprov är ett steg framåt i studierna.

Frånvaro. Ta ditt ansvar om du har varit frånvarande. Kontrollera vad du har missat. Fråga medstuderande eller lärare. Be om hjälp och stöd med studierna av din ansvariga handledare eller speciallärare på din enhet om du känner att det blir svårt.