Skip to main content

  • Uppdaterad: 21.03.2022

Identifiering och erkännande av kunnande

Identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande

Identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande och/eller tidigare studier är en del av den studerandes personliga tillämpning och framkommer i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande, PUK.

Om den studerande har avlagda studier från tidigare bör/kan dessa studier erkännas både inom gemensamma examensdelar och yrkesinriktade examensdelar.

Ett erkännande av tidigare studier innebär att den studerande inte behöver delta i examendelen/delområdet, den är genomförd och bedömd från tidigare studier.

En identifiering innebär att den studerande kan ha en del av ett delområde klart men att det ännu saknas något för att få delområdet helt klart och bedömt.