Skip to main content

  • Uppdaterad: 10.05.2022

Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstad

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga i åldern 15–29 år med att hitta dom rätta tjänsterna, klara upp livssituationen och hantera praktiska ärenden samt stöder vid myndighetsbesök. Det uppsökande ungdomsarbetet ger också personlig handledning utifrån dina egna önskemål.

På ungdomsverkstäderna jobbar man med att förbättra färdigheter för att kunna komma in på en utbildning eller slutföra en utbildning, och komma in på den öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som den unga behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet är alltid gratis och helt frivilligt för dig.

Man kan ta kontakt bland annat om man:

  • är utan studieplats, avbrutit studierna, söker studieplats, arbete eller praktik.
  • har problem som rör hälsa, ekonomi eller beroende
  • behöver stöd i sin livssituation eller med att planera framtiden.
Jobcenter Närpes

JobCenters verksamhet sträcker sig från Kristinestad till Kaskö, Närpes och Korsnäs. Det finns två verksamhetspunkter, en i Kristinestad och en i Närpes.

Läs mer om JobCenter.

Korsholms uppsökare

Korsholms uppsökare finns för ungdomar som är bosatta i Korsholm. De är flexibla och man kan till exempel bestämma träff hemma hos ungdomen, i skolan, i centrum eller på deras rum i ämbetshuset i Smedsby.

Läs mer om Korsholms uppsökare.

Recurscentret föregångarna

Resurscentret Föregångarna sköter om det uppsökande ungdomsarbetet i följande kommuner: Vörå, Vasa (svenskspråkiga ungdomar), Malax och Korsnäs.

I ungdomsverkstaden RAMP (18–29-åringar) kan man få stöd med studierna eller en andningspaus från dem. 

Läs mer om Föregångarna.

After Eight

De uppsökande ungdomsarbetarna med arbetsfältet för Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre hittar du vid Musikcafé After Eight i Jakobstad.

Läs mer om After Eight.