Skip to main content

  • Uppdaterad: 16.08.2023

Så använder du dig av AI i studierna

Det finns i dagsläget många öppna, digitala resurser som kan vara till hjälp i dina studier: chattrobotar, AI-tjänster och AI-verktyg som kan användas för att tex hitta information, förklara svåra begrepp eller för att hjälpa dig med nya idéer. Exempel på dessa chattrobotar är ChatGPT (OpenAI), Googles Bard eller Snapchats My AI. 

Artificiell intelligens (AI) är ett snabbt växande område med mångsidiga AI-tjänster och -verktyg. Chattrobotar kan stöda dig i studierna, och det är viktigt att förstå hur man bäst använder dessa. Chattrobotar kan skapa omfattande och detaljerade svar, men det är inte tillåtet vid YA att använda AI-tjänster för att skapa färdiga svar på uppgifter som ingår i studierna. Det är viktigt att alla arbeten du lämnar in är dina egna originalarbeten eftersom uppgifterna ska stöda dig i ditt lärande och förbereda dig på att tillämpa ditt kunnande i praktiska arbetsuppgifter. Svar som identifieras som automatiskt skapade med hjälp av chattrobotar kan förkastas och ersättande uppgifter delas ut. 

  • Använd gärna chattrobotar som en källa till information, för att förstå och lära dig mer om ett ämne. Men se till att du alltid skriver om det du lärt dig med dina egna ord och tankar – ditt svar ska vara personligt och utgå från dig och visa ditt kunnande. På så sätt kommer du att få ut det bästa av din utbildning och utvecklar dina egna färdigheter och ditt kunnande. 
  • Minns också att chattrobotar inte är faktamaskiner. AI-tjänster använder fritt tillgänglig information på nätet men det är på användarens ansvar att granska fakta och hänvisa till korrekta källor. 
  • Använd källhänvisningar och referenser för dina källor enligt anvisningar du fått i skolan. 
  • Ifall du använder AI-tjänster eller chattrobotar när du jobbar med uppgifter, behöver du skriftligen uppge vilken tjänst du använt och på vilket sätt. 

Kom ihåg att även om chattrobotar är kraftfulla informationskällor, så bör dessa användas tillsammans med andra källor och verktyg för lärande och studier. AI-tjänster ersätter inte lärarnas och arbetsplatshandledarnas handledning, läroböcker, eller andra viktiga lärresurser. 

Var ytterst försiktig när du ställer frågor till och interagerar med artificiell intelligens. Dela aldrig personuppgifter, uppgifter som omfattas av dataskydd eller företagshemligheter. All data som delas kan möjligen sparas inom tjänsten. Det finns inga garantier för hur sparad information kan komma att användas i framtiden och det kan vara mycket svårt, om inte omöjligt, att radera sådan information från tjänsten.

 

YA:s anvisningar för AI-tjänster i studierna kan komma att preciseras ytterligare mot bakgrund av framtida reglering och teknisk utveckling.