Skip to main content

  • Uppdaterad: 21.03.2022

Studier som stöder studiefärdigheten

Studier som stöder studiefärdigheten (SSS) är ett stöd för studerande i alla åldrar som behöver stärka sina basfärdigheter.

Studier som stöder studiefärdigheten undervisas av speciallärare eller av andra lärare. Målet med den här stödåtgärden är att stärka den studerandes grundläggande färdigheter, t.ex. i svenska, finska, matematik, IT och studieteknik för att kunna avlägga examen.

Studier som stöder studiefärdigheten planeras alltid individuellt enligt studerandes nivå, behov och målsättningar och kan förlänga studietiden med max 6 månader.

Som studerande kan du hänvisas till studier som stöder studiefärdigheten om du behöver stöd med svenska inför studiestart eller under studietiden, har svaga färdigheter i matematik/IT som behöver stärkas eller om du behöver stöd med studieteknik och livshantering för att studierna ska framskrida ändamålsenligt.

Stöd för studiefärdigheten kan ges i början av studierna eller parallellt med yrkesstudierna enligt den plan som gjorts.