Skip to main content

  • Uppdaterad: 03.01.2023

Vägen till examen

Dagens yrkesutbildning ger dig ett stort spelrum och du kan anpassa dina studier långt utgående från dina behov och önskemål.

Den förlängda läroplikten innebär att du som kommer från grundskolan är läropliktig tills du fyllt 18 år eller har avlagt en grund- eller yrkesexamen.

ANSÖKAN

Det finns två vägar att söka in till yrkesutbildning, via gemensam ansökan eller kontinuerlig ansökan. Den gemensamma ansökan är för dig som avslutar grundskolan eller för dig som inte har en yrkesutbildning från tidigare. Gemensam ansökan sker årligen under våren, medan den kontinuerliga ansökan är öppen under årets alla dagar.

Efter att du har sökt om studieplats blir du kontaktad av YAs personal som gör en första kartläggning av din ansökan.

PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN FÖR KUNNANDET (PUK)

Efter att du antagits till en utbildning gör du, tillsammans med en handledare, ett första utkast till din personliga utvecklingsplan för kunnandet. Ifall du har tidigare studier eller arbetserfarenhet kan du få en del av dessa erkända.

Du har möjlighet att lära dig yrket i olika lärmiljöer, på skolan eller i arbetslivet genom utbildnings- eller läroavtal. Utbildning som ordnas på en arbetsplats ger dig möjlighet att i praktiken få den yrkesskicklighet som ingår i examen. Du får också en fin möjlighet att skapa kontakter till arbetslivet, som du kan ha nytta av då du har fått din grundexamen.

Din personliga utvecklingsplan för kunnandet kompletteras under studiernas gång i takt med att du får det kunnande som behövs för yrket i fråga. Dina färdigheter visar du i praktiska arbetsuppgifter genom ett yrkesprov.

FLEXIBLA STUDIER

Du har möjlighet att själv bestämma takten för studierna, eftersom allt utgår från ditt kunnande och hur du väljer att studera. Alla examina innehåller obligatoriska samt valbara delar och du har möjlighet att kombinera din examen med innehåll från din egen bransch eller från andra branscher. Du kan med andra ord skapa en examen som motsvarar dina framtidsplaner.

Att komplettera en tidigare yrkesinriktade examen med nytt kunnande är även det ordnat på ett smidigt sätt inom dagens yrkesutbildning. Du kan söka till en enskild examensdel och bygga på med det kunnande som du behöver.

En yrkesinriktad examen är alltid en bra bas att utgå från oberoende om man tänker sig att arbeta inom yrket, byta bransch eller om man har planer på fortsatta studier på tredje stadiet. Kunnandet som en praktisk yrkesutbildning ger, har man alltid med sig i livet och den ger glädje även om man inte aktivt arbetar inom yrket.

GRUNDEXAMEN

– visar att du har de kunskaper och färdigheter som yrket kräver. Du får en bred och bra grund inom yrket.

En yrkesinriktad grundexamen har en omfattning av 180 kompetenspoäng (kp) i vilken ingår 35 kp gemensamma examensdelar. Betyg över avlagd examen får du när du med godkänt resultat avlagt alla de examensdelar som krävs enligt examensgrunderna.

YRKESEXAMEN

- visar att du har den yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän och sakkunniga på området.

Vidareutbildning inom din bransch kan ske genom att du avlägger yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Yrkesexamen är främst tänkt för dig som redan har en grundexamen inom branschen eller kunnande från arbetslivet inom branschen. Genom att avlägga en yrkesexamen får du den yrkeskunskap som krävs av fackmän i branschen.

SPECIALYRKESEXAMEN

- visar att du kan och behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna på området och har ett specialkunnande inom din bransch.

Specialyrkesexamen passar dig som efter din grundexamen utvecklat ditt yrkeskunnande och skaffat dig en bred arbetserfarenhet inom branschen. Specialyrkesexamen ger dig kunskap och färdigheter för krävande uppgifter inom ditt område samt insikter i personaladministrativa uppgifter.

YA har ett brett utbud av yrkes- och specialyrkesexamina som du kan välja mellan om du vill vidareutbilda dig efter avlagd grundexamen.

ÖVRIG UTBILDNING

Du kan också avlägga tex. delar av en examen (delexamen). En fullständig lista på övrig utbildning ser du via denna länk.

Kortkurser, certifikatutbildningar och ett mångsidigt utbud av fortbildningstjänster erbjuder www.edunova.fi