Skip to main content

  • Uppdaterad: 13.04.2022

Valbarhet inom studierna

Inom både yrkesinriktade och gemensamma examensdelar finns valbara studier.

Valbara examensdelar/delområden väljs under studiernas gång. Kombistudier är en form av valbarhet i studierna. Valbara delområden/examensdelar kan också erkännas och identifieras.