Skip to main content

  • Uppdaterad: 03.04.2023

YA:s principer för tryggare rum

Jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt är grunden för ett gott bemötande och för att ALLA ska känna sig delaktiga, inkluderade och trygga vid Yrkesakademin i Österbotten.  
 
Detta förverkligas genom att vi tillsammans skapat gemensamma principer för tryggare rum och genom att vi förutsätter att de som deltar i YA:s verksamhet följer principerna och att vi ingriper när principerna inte följs. 
 
Ett tryggare rum är ett utrymme, fysiskt eller digitalt, som är tillgängligt och som erbjuder dem som använder utrymmet en känsla av fysisk, psykisk och social trygghet, dvs ingen diskriminering, ingen mobbning, inga trakasserier, inget våld och att vi aktivt förebygger och ingriper i situationer där det sker. 
 
Våra principer för tryggare rum:
  • Vi låter alla få möjlighet att tala och bli hörda i diskussioner, vi lyssnar och pratar inte på varandra.
  • Vi använder ett språk som är begripligt för alla och undviker att uttrycka oss aggressivt.
  • Vi respekterar andras åsikter och rätt att vara sig själva.
  • Vi försöker att inte göra antaganden om varandras kön, sexualitet, bakgrund, nationalitet eller funktionsförmåga.
  • Alla former av mobbning, trakasserier och diskriminering är förbjudna, vi ofredar ingen verbalt, genom beröring eller genom att stirra.
  • Vi uppmanar deltagarna att vända sig till den person som arrangerar tillfället om hen själv behöver eller märker att någon annan behöver hjälp.