Accessibility Tools

Utbildningsort


SYE i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster: Specialsakkunnig på handledning i synrehabilitering

SPECIALYRKESEXAMEN I REHABILITERINGS- STÖD OCH HANDLEDNINGSTJÄNSTER - KOMPETENSOMRÅDET FÖR HANDLEDNING I SYNREHABILITERING (180 KP)

En specialsakkunnig i handledning i synrehabilitering som avlagt kompetensområdet för handledning inom synrehabilitering kan handleda synskadade klienter i förflyttningsförmåga och synanvändning samt synskadade klienter i användning av utrustning och metoder för informationshantering.

Den som avlagt examen kan arbeta som sakkunnig i klientens verksamhetsmiljö och servicesystem för rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av obligatoriska och valbara examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Obligatorisk examensdel:

 • Arbete som expert i klientens verksamhetsmiljö och servicesystem, 60 kp

Valbara examensdelar inom kompetensområdet för synrehabilitering 80-120 KP:

 • Handledning av synskadade klienter i förflyttningsförmåga, 40 kp
 • Handledning av synskadade klienter i synanvändning, 40 kp
 • Handledning av synskadade klienter i att använda utrustning och metoder för informationshantering, 40 kp

I specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster kan valbarhet till en omfattning av 40 kompetenspoäng inkluderas från obligatoriska eller valbara examensdelar från de andra kompetensområdena inom nämnda examen så som:

 • Kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd
 • Kompetensområdet för arbetslivsträning

Valbara examensdelar kan även väljas från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.2 |  Skriftlig färd.: B1.2 | Hörförståelse: B1.2 | Muntlig färd.: B1.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
Kostnader
200 € (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 100 €)

Kontakter

 • Therese Lerstrand, tfn 050-438 4954, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Carina Kekäle, tfn 050-407 0054, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden


Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.