Skip to main content

Utbildningsort


YE i affärsverksamhet

YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET
Blandad grupp personer som sitter vid ett konferransbord

Du som jobbar som specialist med kundservice och/eller försäljning - är du ny på jobbet eller har du jobbat länge men vill utvecklas och lära dig nytt, få ny inspiration och lära dig nya arbetssätt? Vill du utveckla ditt självledarskap eller har du till och med en dröm om att bli ledare i framtiden?

Vi har kompletterat vår palett av utbildningar inom ledarskap och affärsverksamhet med en Yrkesexamen i affärsverksamhet - en examen för professionell medarbetarutveckling!

Yrkesexamen i affärsverksamhet är för dig som vill utveckla ditt självledarskap, den egna professionella kompetensen och verksamheten inom det egna ansvarsområdet. Under utbildningens gång får du verktyg för nya arbetssätt och möjlighet att fördjupa din kunskap om kommunikation, teamarbete, kundservice, marknadskommunikation, verksamhetsutveckling och projektledning. På samma gång breddar du dina möjligheter på arbetsmarknaden!

Examensutbildning

Yrkesexamen i affärsverksamhet riktar sig till specialister som arbetar med intern eller extern kundservice, försäljning, marknadskommunikation, ekonomi, administration, kundrådgivning eller andra processer och stödfunktioner.

Som centrala teman i utbildningen ingår kundservice, självledarskap, välmående i arbetet, teamarbete, verksamhetsutveckling och projektledning. Målen med utbildningen är att utveckla självledarskapet, den egna professionella kompetensen och verksamheten inom det egna ansvarsområdet.

Obligatorisk examensdel 

Arbete inom affärsverksamhet

  • att arbeta med uppgifter inom affärsverksamhet
  • att sköta kundservicesituationer
  • att verka i en arbetsgemenskap
  • att utveckla sitt arbete och sitt kunnande

Kompetensområden som erbjuds är:

  • Kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation
  • Kompetensområdet för tjänster inom affärsverksamhet
  • Kompetensområdet för ekonomiförvaltning

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande och du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Studietiden kan variera mellan ett till två år beroende på din tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kunnande. Utbildningen består av webinarier och utbildningsdagar (digitalt och i Österbotten) som kombineras med självstudier och inlärning på den egna arbetsplatsen samt utvecklingsarbeten med fokus på utveckling av den egna verksamheten.

Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp.

Som en del av studierna får du också ta del av Ledarskapsforums expertföreläsningar och du får en kartläggning (Peili) av din beteendestil med dess styrkor och utmaningar.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024.

Du kan också ansöka kontinuerligt och inleda dina studier i egen takt. Då du ansökt kallas du till en antagningsdiskussion (telefon eller Teams). Om du har du ett annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färdig.: A2.2

Kostnader
400 € Studieavgift

Kontakter

  • Vasa:
    Susanne Wiik, tfn 044-750 3227, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen