Accessibility Tools

Utbildningsort


YE i arbete som teamledare

YRKESEXAMEN I ARBETE SOM TEAMLEDARE (150 KP)

Den som har avlagt examen i arbete som teamledare kan arbeta med dagligt ledarskap i olika verksamhetsmiljöer, exempelvis som ledare eller närmaste chef för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning, en serviceenhet eller motsvarande.

Examensutbildning

Obligatorisk examensdel 

Arbete som teamledare

 • att leda ett team och dess arbete 
 • att handleda och introducera i arbetsuppgifterna 
 • att bedöma sin egen och teamets verksamhet

Valbara examensdelar – två av följande alternativ väljs

 • Skötsel av kundrelationer 
 • Verksamhetens lönsamhet 
 • Personalarbete 
 • Utvecklingsplan

Studierna pågår under drygt ett års tid enligt individuell plan och består av webinarier och utbildningsdagar. I utbildningen ingår även lärande på den egna arbetsplatsen och självstudier. Deltagarna kan också ta del av EduNovas Ledarskapsforums föreläsningar.  Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp. I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen beteendeprofil (Peili).

Teman i examensutbildningen

 • Att utvecklas som ledare, chef och expert
 • Ledaren och arbetslivets juridik
 • Peili -beteendeprofilen – nyckeln till självledarskap och personalledning
 • Att introducera, utveckla och coacha personal
 • Att bygga och utveckla högpresterande team
 • Effektfull kommunikation
 • Välmående i arbetet för ökat engagemang och förbättrad produktivitet
 • Personal- och kompetensutveckling
 • Att leda och utveckla en kundorienterad och värdeskapande verksamhet
 • Verksamhetsutveckling genom processledning, Lean och Agile
 • Projekt och ständig förbättring, verktyg för systematiskt förbättringsarbete
 • Verksamhetens lönsamhet och produktivitet

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. Examen ordnas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Ansökan


15.2.2023. Du kan också ansöka kontinuerligt och inleda dina studier i egen takt. Då du ansökt kallas du till en antagningsdiskussion på telefon, Teams eller på din arbetsplats. Om du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
550 €

Kontakter

 • Björn Brännbacka, tfn 044-750 3294, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen


Yrkesakademin i Österbotten Logotyp

Kontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.

Yrkesakademin i Österbotten Logotyp
ISO 9001, ISO 14001 Certifierad