Skip to main content

Utbildningsort


YE i arbete som teamledare

YRKESEXAMEN I ARBETE SOM TEAMLEDARE (150 KP)
Arbetsledare inom logistik diskuterar med lagerarbetare

Den som har avlagt examen i arbete som teamledare kan arbeta med dagligt ledarskap i olika verksamhetsmiljöer, exempelvis som ledare eller närmaste chef för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning, en serviceenhet eller motsvarande.

Examensutbildning

Obligatorisk examensdel 

Arbete som teamledare

 • att leda ett team och dess arbete 
 • att handleda och introducera i arbetsuppgifterna 
 • att bedöma sin egen och teamets verksamhet

Valbara examensdelar – två av följande alternativ väljs

 • Skötsel av kundrelationer 
 • Verksamhetens lönsamhet 
 • Personalarbete 
 • Utvecklingsplan

Studierna pågår under drygt ett års tid enligt individuell plan och består av webinarier och utbildningsdagar. I utbildningen ingår även lärande på den egna arbetsplatsen och självstudier. Studerandes utveckling som ledare stöds även av boken LedarStegen, författare Beng Savén, som koordinerat genomgås tillsammans under korta online träffar i form av Lärandeverkstäder.

 Deltagarna kan också ta del av EduNovas Ledarskapsforums föreläsningar.  Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp. I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen beteendeprofil (Peili).

Teman i examensutbildningen

 • Att utvecklas som ledare 
 • Ledaren och arbetslivets juridik
 • Självledarskap 
 • Peili -beteendeprofilen – nyckeln till självledarskap och personalledning
 • Kommunikation och växelverkan 
 • Att introducera nyanställda och att stöda lärande i arbetet
 • Coaching och ett coachande ledarskap
 • Välmående i arbetet 
 • Personal- och kompetensutveckling
 • Kundorienterad och värdeskapande verksamhet
 • Processledning och ständig förbättring
 • Att planera och leda utvecklingsprojekt
 • Ekonomi för ledare 

Examen kan avläggas som läroavtalsutbildning.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. Examen ordnas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Ansökan


OBS! Utbildningen fullbokad, nästa studiestart i februari 2025..

Du kan också ansöka kontinuerligt. Då du ansökt kallas du till en antagningsdiskussion på telefon eller Teams. Om du har ett annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Sökande bör ha en arbetsplats där praktiskt arbete och yrkesprov som teamledare utförs. Arbetsgivaren bör vara vidtalad och arrangera handledning i arbetet som teamledare och bedömning av yrkesprov.  

Kostnader
400 € Studieavgift

Kontakter

 • Björn Brännbacka, tfn 044-750 3294, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen