Skip to main content

Utbildningsort


YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för pedagogisk verksamhet

YRKESEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH HANDLEDNING – KOMPETENSOMRÅDET FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (150 KP)

Du som avlagt Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - kompetensområdet för pedagogisk verksamhet kan arbeta med uppgifter som är krävande och förutsätter fördjupat kunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Du kan arbeta i enlighet med de nyaste målen inom pedagogisk verksamhet och handledning och enligt föreskrifter i synnerhet inom småbarnspedagogik. Du kan mångsidigt använda olika arbetsmetoder och klarar av att arbeta även i krävande miljöer i mångprofessionellt samarbete.

Den här yrkesexamen är en påbyggnad av en grundexamen eller motsvarande kunnande. Enbart denna examen ger inte behörighet till arbete som barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik. Däremot med tillägg av en examensdel ur grundexamen blir du behörig barnskötare. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för pedagogisk verksamhet består av obligatoriska examensdelar (90 kp) och valbara examensdelar (60 kp).

Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar: 

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20kp
 • Genomförande av en pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Att svara mot barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna, 30 kp.

Valbara examensdelar:

 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp

Du kan alternativt välja en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller examensdel från samma eller ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Närundervisning förverkligas i huvudsak vid enheten i Vasa och kan följas via TEAMS. Handledning sker vid YA:s enheter samt via digitala verktyg.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Utbildningen startar varje månad.

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
420€ (Ifall du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250€)

Kontakter

 • Kia Snellman, tfn 044-750 3209, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Carina Kekäle, tfn 050-407 0054, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen