Skip to main content

Utbildningsort


YE inom transportbranschen

YRKESEXAMEN INOM TRANSPORTBRANSCHEN (150 KP)
en kvinnlig lastbilschaufför vid ratten

Chaufförens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. Du får kunskaper och färdigheter att självständigt klara av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som chaufför av buss eller fordonskombination. Du får även goda kunskaper gällande fordonets tekniska konstruktion och lagstiftningen om vägtrafik. Ansvarsfullhet beträffande hantering av last och passagerare ingår också i studierna.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. 

Obligatoriska examensdelar för kompetensområdet chaufför / kombinationsfordonsförare / busschaufför:

 1. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 10 kp
 2. Att verka som chaufför 40 kp.

Därtill väljs valbara examensdelar för respektive inriktning.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


Följande utbildning startar i januari i Närpes.

Följande utbildning startar i augusti i Vasa.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

 • Finländskt personnummer (signum)
 • minst 21 år då examen är slutförd (18 år om man har yrkeskompetens) 
 • minst 23 år för buss (21 år om man har yrkeskompetens)
 • uppfylld allmän läroplikt
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
Busschaufför: 1020 € / Kombinationsfordonsförare: 1220 €

Kontakter

 • Närpes:
  Ronny Lillmals, tfn 044-750 3262, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KompetensområdenYrkesexamen