Accessibility Tools

Utbildningsort


YE inom skogsbranschen: Företagare inom skogsbruk/ Företagare inom skogstjänster/ Skogsarbetare

YRKESEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN (150 KP)

Skogsbranschens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Med en examen inom skogsbruk kan du sköta ekonomiskog mångsidigt. Du behärskar principerna i skogslagen, skogsvårdsrekommendationerna och skogscertifieringen och kan tillämpa ditt kunnande i skogsskötseln.

Du kan arbeta som företagare inom skogsbruk, som företagare inom skogstjänster eller som skogsarbetare.

Som företagare inom skogsbruk kan du sköta skogen och sälja virke. Du behärskar skogsvärdering och försäljning samt köp av skog. Du är bekant med planering och genomförande av de olika skedena av skogsbehandling.

Som företagare inom skogstjänster kan du planera, utveckla och producera skogstjänster kostnadsmedvetet och kundorienterat. Du kan tillhandahålla tjänster inom skogsbehandling och skogsvård.

Som skogsarbetare kan du utföra skogsvårds- och skogsförnyelsearbeten och framställa virke manuellt på ett entreprenöriellt sätt. Du kan arbeta med drivning och skogsvård.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsbruk omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och byggs upp av obligatoriska examensdelar (60 kp) och valbara examensdelar (90 kp) där kraven på yrkesskicklighet finns.

Beroende på valet av examensdelar kan man få examensbenämningen Företagare inom skogsbruk, Företagare inom skogstjänster eller Skogsarbetare.

Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Ansökan stängd t.o.m. 31.10.2024

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
600 €

Kontakter

  • Tomas Lundström, tfn 050- 557 5293, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.