Skip to main content

Grundexamen

Visar att du har de kunskaper och färdigheter som yrket kräver. Du får en bred och bra grund inom yrket.

Vid YA:s alla enheter och utbildningar har du möjlighet att avlägga dubbelexamen (kombiexamen).