Skip to main content

Utbildningsort


Akutvårdare på grundnivå

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (180 KP)
Första hjälp övning med en docka

Som akutvårdare på grundnivå är det din uppgift att möta klienter och patienter, att främja deras hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt att verka inom inom akutvården. Du arbetar i mångprofessionella team- och nätverk och kan använda dina språkkunskaper och din kulturkännedom i arbetet.

Möjliga framtida arbetsplatser är hälsovårdscentralens och sjukhusets dejourmottagningar, räddningsverkens förstavårdsenheter och olika akutvårdsavdelningar. Efterfrågan på vårdpersonal är stor och därför är kompetensen som akutvårdare på grundnivå ett trumfkort på dagens arbetsmarknad.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Yrkesutövare och studerande inom social- och hälsovården bör ha ett ikraftvarande vaccinationsskydd enligt Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Studeranden erhåller vaccinationsintyg från den egna hemkommunen eller av hälsovårdaren inom YA. Icke giltigt vaccinationsintyg kan utgöra ett hinder för genomförande av utbildningsavtalsperioder inom social- och hälsovårdens olika enheter.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (130 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp) samt valbara examensdelar (15 kp):

Yrkesinriktade obligatoriska examensdelar:

 • Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande, 25 kp
 • Att upprätthålla och främja funktionsförmågan, 30 kp
 • Att arbeta inom akutvård på grundnivå, 40 kp
 • Att arbeta inom akutvård, 35 kp

Examen är klar när alla examensdelar och delområden inom de gemensamma examensdelarna har avlagts med godkänt resultat.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp, Hygien samt Arbetssäkerhet inom social- och hälsovården

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Denna utbildning kan inte ansökas via Gemensam Ansökan!

Kontinuerliga ansökan öppnar 6 månader innan följande start. Bekanta dig med urvalskriterierna. Begränsat antal studieplatser.

Visa urvalskriterier

Vem kan söka?

 • avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper) och
 • 18 år fyllda och
 • B-körkort och
 • avlagd närvårdarexamen eller åtminstone de två första obligatoriska examensdelarna för närvårdare avklarade med godkänt vitsord

Sökande till kompetensområdet för akutvård på grundnivå kallas till inträdes- eller lämplighetsprov. Provet består av en intervju och ett fysiskt test. Totalt kan den sökande få max 10 poäng för provet (5 poäng för intervjun och 5 poäng för det fysiska testet).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
40€/termin. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
 • Anna-Lena Stenbacka, tfn 044-750 3298 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Benita Wolin, studiehandledare, tfn 050-518 5114 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen