Skip to main content

Utbildningsort


Lastbilsförare / Kombinationsfordons­förare

Grundexamen i logistik (180 KP)
en lasttrall lastas på en lastbilssläp

Kombinationsfordonsförare eller lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver att du är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kontakt med kunder.

Ansvarskänsla är en viktig egenskap för en lastbilsförare med tanke på att fordonsekipaget väger många ton som kräver kunskap och ansvarskänsla för att hantera på ett säkert sätt i trafiken.

Lika viktigt är medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet, att du kör på ett miljömässigt klokt sätt, vilket innebär både minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för bränsle och slitage.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp1 och Arbetssäkerhet.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd för läropliktiga t.o.m 31.12.2024.

Du som söker via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.

Följande utbildning för kontinuerlig ansökan startar i januari i Närpes och i augusti i Vasa.

Du kan också inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

 • finländskt personnummer (signum)
 • minst 23 år för buss (21 år om man har yrkeskompetens)
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
30 € / termin. Gäller ej läropliktiga.

Kontakter

 • Närpes:
  Ronny Lillmals, tfn 044-750 3262 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ‭Julina Lillandt tfn. 050 441 0283‬, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Våra studerande berättar

Från merkonom till kombinationsfordonsförare och busschaufför

Jag ville studera det jag är intresserad av