Skip to main content

Utbildningsort


Verkstadsmekaniker

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik (180 kp)
En yngre man står i en metallverkstad

Du som avlagt en grundexamen i maskin- och produktionsteknik, verkstadsmekaniker, kan få arbete inom teknologiindustrin. Till dina framtida arbetsuppgifter kan till exempel höra tillverkning av olika slags maskiner och anordningar, montering av maskiner, anordningar och automation, samt olika driftsuppgifter.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna.
Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.

Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Vid YA:s egen verkstad får du som studerande öva i verkliga kundsituationer.

Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Yrkesinriktade examensdelar:
Obligatoriska för verkstadsmekaniker:

 • Monterings- och automationsarbeten
 • Tillverkningsarbeten
 • Maskinell bearbetning.

Därtill väljs valbara examensdelar för verkstadsmekaniker.

Gemensamma examensdelar:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Ansökan


OBS! Ansökan stängd i Vasa och Närpes för läropliktiga t o m 31.12.2024.

Du som söker via gemensam ansökan inleder dina studier i augusti.

Du som söker via kontinuerlig ansökan inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
35 € / termin. Material- och verktygskostnader kan tillkomma. Gäller inte läropliktiga.

Kontakter

 • Vasa:
  Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare,
  tfn 050-572 9150 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Fredrik Bäcklund, tfn 044-750 3253 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Närpes:
  ‭Julina Lillandt tfn. 050 441 0283, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Niklas Thomasfolk, tfn 050-353 6122 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Jakobstad:
  Petra Söderling, studiehandledare, tfn 044-750 3288 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden eller delexamen 


Våra studerande berättar

Svetsning är kul – om det går bra!

Läroavtalsstudier ledde till fortsatt arbetsavtal

Tycker om att jobba med teknik

Ung manlig person står i en maskinhall med lager och maskiner i bakgrunden

Kombinerade yrkesstudier med läroavtal

Fått nya kontakter till arbetslivet